Tobie Nguyen

April 15, 2014 at 10:34pm
0 notes
#feeling #blue #today (at Ca Phe Phin)

#feeling #blue #today (at Ca Phe Phin)

April 14, 2014 at 12:47am
40,623 notes
Reblogged from gaksdesigns

thedapperproject:

gaksdesigns:

Big Fish by Sculptor Johnson Tsang

Amazing work @,@

(via klbcklbc)

12:42am
1 note
When you shine
#we #shine #together 

#vietnam #morning

When you shine
#we #shine #together

#vietnam #morning

April 13, 2014 at 6:52am
0 notes
Lâu ko làm bằng desktop, quên mất cảm giác hụt hẫng khi cúp điện mà chưa save file. 
P/S: Vừa cúp điện và vừa hét lên thật sảng khoái… #$%*#$€¥

Lâu ko làm bằng desktop, quên mất cảm giác hụt hẫng khi cúp điện mà chưa save file.
P/S: Vừa cúp điện và vừa hét lên thật sảng khoái… #$%*#$€¥

April 12, 2014 at 2:44am
0 notes
Set lunch for weekend

Set lunch for weekend

April 10, 2014 at 3:49am
1 note
Working is finalising … Forever…ever…ever……..e..v..e..r.r.rrr 
#bored #blue #down #lowness #fucklife (at Gloria Jean’s Coffees)

Working is finalising … Forever…ever…ever……..e..v..e..r.r.rrr
#bored #blue #down #lowness #fucklife (at Gloria Jean’s Coffees)

April 5, 2014 at 9:53am
0 notes
Cuối tuần thôi làm gì đông dzữ (at Le Pub)

Cuối tuần thôi làm gì đông dzữ (at Le Pub)

April 3, 2014 at 7:48am
0 notes
The show must go on
#samsung #galaxys5 #s5 #vietnam #hochiminh #intercontinental #event  (at InterContinental Asiana Saigon)

The show must go on
#samsung #galaxys5 #s5 #vietnam #hochiminh #intercontinental #event (at InterContinental Asiana Saigon)

3:19am
0 notes
Điện cúp và entertaiment duy nhất là đâyyy ><

Điện cúp và entertaiment duy nhất là đâyyy ><

April 2, 2014 at 7:26pm
0 notes
Hey! #why #always #me?!!
#sleepless #night #vietnamese #asianguy #now #morning 
 (at Nguoi tinh Kimdan)

Hey! #why #always #me?!!
#sleepless #night #vietnamese #asianguy #now #morning
(at Nguoi tinh Kimdan)